Svezení ve FERRARI F12

"Svezení ve Ferrari F12 po dobu 10 minut zdarma, pokud zájemce o mezonetový byt č. 9 uzavře rezervační smlouvu dle našeho vzoru a složí rezervační poplatek ve výši alespoň 250.000,- Kč plus DPH 21%.
Pokud zájemce o uvedený byt uzavře smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle našeho vzoru a složí zálohu na kupní cenu mezonetového bytu č. 9 ve výši alespoň 1.500.000,- Kč plus DPH 21%, bude mít vůz Ferrari F12 k dispozici zdarma po dobu 5 hodin.

Jakékoliv svezení (dispozice) s uvedeným vozem vždy jen na místě spolujezdce.

V případě prohlídky mezonetového bytu č. 9 bez předchozího složení uvedeného rezervačního poplatku a uzavření rezervační smlouvy možnost svezení ve Ferrari F 12 za cenu dle aktuálního ceníku naší společnosti (pokud bude v danou dobu vozidlo k dispozici), která bude započitatelná na rezervační poplatek složený do 15. dnů."